Concerten

  • Jubileumconcert - datum onder voorbehoud!

    Met onze thuisbasis Arnhem en ons overwegend Arnhemse publiek hebben we gekozen voor een programma met muziek van Arnhemse componisten. Nog helemaal niet zo makkelijk...
    Aan Dolf de Kinkelder hebben we gevraagd om een compositie voor ons te schrijven op een gedicht van stadsdichter Jesse Laport. Van onze componerende oud-koorleden Lara Frank en Jonas Waldow zingen we recent werk. Herman Strategier ontbreekt ook niet in het programma. Meer informatie volgt!

    Datum